TARIKH

PROGRAM

 

4 Mei 2024

 

 

 

STEM Challenge: Pengenalan IoT

Soft Skill: Group Work

5 Mei 2024

 

ICT: Microsoft Word (Siri 1)

Soft Skill: Keterampilan Kepimpinan

 

 

 

 13-14 Mei

 

 

Shopee Seller: Pengenalan dan Pendaftaran

Shopee Seller: Canva untuk Pemasaran

 

18 Mei

 

 

ICT: Microsoft Office (Siri 2)

eLearning: Cerita Interaktif

 

19 Mei 

 

 

    STEM Challenge: Boomerang

    eLearning: Video Pembelajaran

20 Mei 2024

 

    Shopee Seller: Strategi Penjenamaan Produk

    Shopee Seller: Pengurusan Pesanan

 

25 Mei 2024

 

    ICT: Microsoft Power Point (Siri 1)

26 Mei 2024

 

 

 

 

    eLearning: Pembelajaran Berasaskan Permainan

    STEM: Belon Udara

 

 

 

 

TARIKH

PROGRAM

6 April 2024

 

Kemahiran ICT: Microsoft Word - Memasukkan Gambar dan Bentuk

STEM IoT: Kuiz Matematik

 

 

7 April 2024

 

 

 

STEM IoT: Teach the Robot!

Kemahiran ICT: Canva 

20 April 2024

STEM IoT: Critical Thinking and Strategies

Kemahiran ICT: Microsoft Power Point

21 April 2024

Kemahiran ICT: Gmail

ePembelajaran: Google Maps

 

24 April 2024

 

    Kemahiran Insaniah: Penulisan Resume

    Latihan Keusahawanan: Perbankan Online 

27 April 2024

    Kemahiran Insaniah: Bahasa Isyarat

 

28 April 2024

 

    ePembelajaran: Pembelajaran Interaktif melalui YouTube

    STEM IoT: Kuiz Sains

27 April 2024

    Latihan Keusahawanan: Pengurusan Kewangan Perniagaan

28 April 2024

    Kemahiran Insaniah: Kemahiran Komunikasi

19 April 2024

    Kemahiran Insaniah: Pengurusan Kewangan Peribadi

20 April 2024

    Latihan Keusahawanan: Pengurusan Sumber Manusia

 

 

 

 

TARIKH

PROGRAM

 

3 Februari 2024

 

STEM: Paper Robotic Hand

Pembelajaran melalui YouTube

Asas Fotografi untuk Pemasaran Produk

 

 

4 Februari 2024

 

 

 

Pendigitalan Dokumen

Canva: Poster Perniagaan 

5 Februari 2024

Microsoft Word: Surat Rasmi

17 Februari 2024

STEM: Magic Finger

Soft Skill: Matching Pairs

 

 18 Februari 2024

 

    TikTok Shop

20 Februari 2024

   Shopee Affiliate

 

26 Februari 2024

 

   Strategi Pemasaran

 

27 Februari 2024

 

   Microsoft Word: Hyperlink

   ABCYa!: Months of the Year

 

 

 

 

TARIKH

PROGRAM

 

4 Mac 2024

 

 

ePembelajaran: Worldwall

6 Mac 2024

 

ICT: Animated drawing

Soft Skill: Kemahiran kreativiti

 

 

7 Mac 2024

 

 

 

ICT: Sampul duit raya

ICT: Kad hari raya

 

16 Mac 2024

 

STEM: Robotic Hand

STEM: Balancing Equlibrium

 

17 Mac 2024

 

    ePembelajaran: ABC Ya!

20 Mac 2024

   Keusahawanan: Shopee Affiliate

   Keusahawanan:TikTok Affiliate

 

22 Mac 2024

 

   Keusahawanan: Strategi Pemasaran Digital

23 Mac 2024

 

    ePembelajaran: Quizizz

    STEM: Scratch Jr 

 

27 Mac 2024

 

  Soft Skill: Kemahiran Berkomunikasi

 

 

 

 

TARIKH

PROGRAM

6 - 7 Januari

 

STEM-IoT

ePembelajaran

ICT

 

13 - 14 Januari

 

 

STEM-IoT

ePembelajaran

ICT

17 Januari

Latihan Keusahawanan: TikTok Affiliate

19 Januari

Latihan Keusahawanan: Shopee Affiliate

 

 20-21 Januari

    STEM-IoT

    ePembelajaran

    ICT

   Kemahiran Insaniah

24 Januari

   Latihan Keusahawanan: Strategi Pemasaran

 

26 Januari

 

   Latihan Keusahawanan: Strategi Pemasaran

 

27 - 28 Januari

 

   ICT

   Kemahiran Insaniah